67 klima- og
energiprojekter

 • Nedenfor finder du et interaktivt kort, der præsenterer 67 udvalgte klima- og energiprojekter, som er gennemført i Høje-Taastrup Kommune fra 2009-2015.

  Kortet er opdelt i projekttyper – nybyggerier, renoveringsprojekter og energiforsyning. Klik på de enkelte projektmarkører for at få vist faktaark med de grundlæggende informationer om projekterne samt nøgletal for energiforbrug/-produktion mv.

 • EU-projektet ECO-Life har givet økonomisk støtte til de fleste af projekterne, som har vist vejen for både virksomheder, boligselskaber og boligejere til en kickstart af den grønne omstilling i Høje-Taastrup Kommune. Alt sammen med henblik på at realisere kommunens vision om at blive fossilfri senest i 2050.

  Kortet og faktaarkene præsenteres på engelsk med henblik på videndeling i hele EU-projektet ECO-Life.

 • Nybyggerier

  Siden 2009 har Høje-Taastrup Kommune opført flere nye daginstitutioner ud fra omfattende klima- og energihensyn. Daginstitutionen Elverhuset er fx opført som passivhus, mens flere andre nybyggerier, blandt andet Birkehøj Plejecenter, er opført efter BR2015.

 • Renoveringsprojekter

  Høje-Taastrup Kommune har de seneste seks år renoveret 20 af 27 daginstitutioner til SuperLavEnergi-niveau.

  Desuden har flere boligselskaber i samarbejde med kommunen gennemført omfattende energirenoveringer via et ESCO-projekt, hvor investeringen betales af den opnåede besparelse. Endelig har flere end 100 parcelhusejere kastet sig ud i renoveringsprojekter, der bl.a. omfatter efterisolering af klimaskærm, udskiftning af vinduer, installation af vedvarende energikilder mv.

 • Energiforsyning

  Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet aktivt på at fremme lokalt produceret, vedvarende energi.

  Der er installeret adskillige (mere end 1 MW) solceller på kommunale bygninger, IKEA har opstillet egen vindmølle, Danica Pension har opsat Nordens største tagbaserede solcelleinstallation på butikscenteret CITY2, og Danmarks største solcelleanlæg på en almen boligbebyggelse er etableret i Taastrupgaard. Dertil kommer en lang række private solcelleanlæg og anden alternativ energiforsyning, som er etableret med støtte fra ECO-Life.